Alpha

“Alpha és una oportunitat per explorar qüestions de fe i el significat de la vida. Sense pressió // Sense seguiment // Sense càrrec ”


-NOUS CURSOS AQUESTA PRIMAVERA-


Cóm es una nit alpha?